PPE, PPK, IKE, IKZE, fundusze inwestycyjne

USA: Dwie trzecie aktywów 401 (k) w akcjach

By on 14 lutego, 2018 in ABC GIEŁDY with 0 Comments

Aktywa zgromadzone w planach 401 (k) wzrosły z 3,0 bilionów USD w 2007 roku do 5,3 bilionów USD na dzień 30 września 2017 roku. Oznacza to wzrost o 77%, zgodnie z danymi Investment Company Institute (ICI) zamieszczonymi w raporcie ” Frequently Asked Questions About 401(k) Plan Research.”

W 2007 roku plany 401 (k) stanowiły 17% rynku emerytalnego w USA, dzisiaj jest to 19%. Łącznie w Stanach Zjednoczonych istnieje prawie 550 000 planów 401 (k), w których uczestniczy 54 miliony Amerykanów. Na koniec 2015 roku, według danych Instytutu Badań nad Zasobami Pracowniczymi (EBRI) oraz ICI, uczestnicy planów mieli zainwestowane średnio 66% swoich aktywów bezpośrednio lub pośrednio w akcje poprzez fundusze inwestycyjne lub inne inwestycje. Tylko 9% było zainwestowane w fundusze mieszane, 8% w fundusze obligacji, 6% w gwarantowane kontrakty inwestycyjne, a 4% w fundusze rynku pieniężnego.

Im młodszy inwestor, tym jest bardziej prawdopodobne, że jego pieniądze są zainwestowane w akcje, podczas gdy starsi inwestorzy chętniej korzystają z papierów wartościowych o stałej stopie dochodu, w tym z funduszy obligacji, funduszy rynku pieniężnego i gwarantowanych umów inwestycyjnych, stwierdził ICI . Na przykład, na koniec roku 2015 uczestnicy, którzy nie ukończyli jeszcze 30 roku życia mieli 80% swoich portfeli zainwestowanych w akcje. Wśród uczestników planów 401 (k), którzy ukończyli 60 rok życia udział akcji w aktywach emerytalnych spada do 55%.

Analiza  22 milionów kont uczestników planów o zdefiniowanych składkach (DC) wykazała, że po kryzysie finansowym w 2008 roku zaledwie 3,7% uczestników przestało wnosić składki do swojego planu emerytalnego, 14,4% zmieniła alokację sald, a 12,4% zmieniło alokację składek. „Te działania stały się jeszcze mniej powszechne po 2008 roku”, czytamy w raporcie ICI. „Na przykład analiza ponad 29 milionów planów DC w 2016 roku wykazała, że jedynie 2,7% uczestników przestało oszczędzać, 9,4% zmieniło alokację aktywów na swoich kontach, a 5,6% zmieniło alokację nowych składek.”

Baza danych EBRI/ICI pokazuje również, że konsekwentne uczestnictwo w planach 401 (k) bardzo się opłaciło. Pracownicy, którzy nie dokonywali zmian w alokacji aktywów i składek w swoim planie 401 (k), między końcem 2010 roku a końcem 2014 roku, osiągnęli średnią roczną stopę zwrotu na poziomie 15,5%.

Większość aktywów planów 401 (k), 65%, jest inwestowana w fundusze inwestycyjne.  Aktywa  kont emerytalnych w funduszach powierniczych – indywidualne konta emerytalne i wszystkie rodzaje planów DC, w tym 401 (k) – wynosiły 8,5 biliona dolarów na dzień 30 września 2017 r., co stanowiło 47% wszystkich aktywów funduszy. Aktywa funduszy powierniczych zainwestowane poprzez plany 401 (k) s wyniosły 3,5 biliona USD, czyli 20% łącznych aktywów funduszy inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych.

Tags: , , , ,

Subskrypcja

Podoba Ci się ten artykuł? Dołącz do subskrybentów bloga, a otrzymasz więcej tego rodzaju treści.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Top
SIMPLE SIDE TAB