PPE, PPK, IKE, IKZE, fundusze inwestycyjne

Składki do PPE

By on 7 maja, 2017 in PPE with 0 Comments

Składka podstawowa w PPE

Podstawową formą wnoszenia środków na Twoje konto prowadzone w PPE będą wpłaty pracodawcy, tzw. składki podstawowe. Pracodawca decydując się na uruchomienie PPE, zaoferuje nam nie tylko znacznie atrakcyjniejsze kosztowo warunki uczestniczenia w funduszach inwestycyjnych; nie tylko weźmie na siebie cały wysiłek administracyjny, ale prze­de wszystkim przyjmuje zobowiązanie finansowania składek podstawowych wszystkim pracownikom, którzy będą mieli prawo do uczestniczenia w PPE (spełnią warunek stażu określony w warunkach programu) i którzy przystąpią do programu.

Składka podstawowa może być przez pracodawcę określona jako jednakowa kwota dla wszystkich pracowników lub jako jednakowy dla wszystkich pracowników procent ich indywidualnego wynagrodzenia. W tym pierwszym przypadku nasze przystąpienie do PPE oznacza, że co miesiąc pracodawca będzie wpłacał na nasz rejestr w funduszu lub rejestry w kilku funduszach określoną kwotę, np. 200 zł, natomiast w tym drugim — kwotę stanowiącą określony procent naszego wynagrodzenia brutto (nie więcej niż 7%).

Składka dodatkowa w PPE

Możemy dobrowolnie (jeżeli taka możliwość została określona w warunkach programu) wnosić wpłaty dodatkowe już bezpośrednio z naszego wynagrodzenia, tzw. składki dodatkowe. Ta wpłata dodatkowa może być potrącana wyłącznie ze środków pochodzących z wynagrodzenia otrzymywanego u pracodawcy, który oferuje nam PPE, a minimalna miesięczna wpłata nie może być niższa od kwoty określonej w warunkach programu ani wyższa od kwoty wynagrodzenia netto.

Składkę dodatkową możemy zadeklarować w momencie przystępowania do programu, w dowolnym czasie trwania programu, możemy także w dowolnie wybranym momencie ją odwołać lub zmienić jej wysokość.

W każdym roku uczestnictwa w PPE — w każdym roku kalendarzowym, możemy wpłacić składki dodatkowe w kwocie nie wyższej niż 450% wynagrodzeń średnich.

Współpraca

Tags: , ,

Subskrypcja

Podoba Ci się ten artykuł? Dołącz do subskrybentów bloga, a otrzymasz więcej tego rodzaju treści.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Top
SIMPLE SIDE TAB