PPE, PPK, IKE, IKZE, fundusze inwestycyjne

Publiczne fundusze emerytalne i państwowe fundusze majątkowe inwestują coraz więcej w nieruchomości

By on 6 czerwca, 2018 in PPE with 0 Comments

Jak wynika z nowego sondażu, publiczne fundusze emerytalne i państwowe fundusze majątkowe zamierzają zwiększyć inwestycje w nieruchomości i infrastrukturę.  Plany mają zostać zrealizowane w ciągu najbliższych dwóch lat.

Będąc najszybciej rozwijającą się częścią portfela państwowych funduszy majątkowych (SWF) i publicznych funduszy emerytalnych w ostatnich latach, nieruchomości i infrastruktura mają stanowić jeszcze większą część aktywów.

W swoim najnowszym raporcie Global Public Investor, think tank OMFIF mający swoje siedziby w Londynie i Singapurze wskazał, że 70% z 750 globalnych inwestorów publicznych planuje zwiększyć inwestycje w infrastrukturę w ciągu najbliższych12-24 miesięcy –  i żaden fundusz nie planuje spadku udziału inwestycji infrastrukturalnych.

Nieruchomości są kolejną najpopularniejszą klasą aktywów jeśli chodzi o przyszłość; prawie 45% funduszy emerytalnych i SWF planuje zwiększyć inwestycje w tym obszarze w najbliższych 12-24 miesiącach. Jedynie 12% stwierdziło, że ma zamiar w tym okresie je zmniejszyć. Ta redukcja jest planowana  głównie przez instytucje o bardzo wysokim udziale nieruchomości w aktywach – podał w raporcie OMFIF. „Większość zapytanych stwierdziła, że zamierzają reinwestować dochody w nowe projekty dotyczące nieruchomości” –  napisano.

W latach 2009-2017 łączna wartość nieruchomości w SWF i w publicznych funduszach emerytalnych zwiększyła się o prawie 120%. Dane podał OMFIF, powołując się na oddzielny raport z 2018 opublikowany przez bank BNY Mellon. Udział inwestycji w infrastrukturę wzrósł w tym samym okresie o 165%, choć z niższej bazy. Wśród badanych inwestorów średnia alokacja w nieruchomości była na poziomie 9,3% i 3,6% w infrastrukturę.

Raport Global Public Investor wykazał, że łączne aktywa funduszy wzrosły o 2,5 bln USD (2,1 bln EUR), czyli około 7,3%  – do 36,2 bln USD.

Tags: ,

Subskrypcja

Podoba Ci się ten artykuł? Dołącz do subskrybentów bloga, a otrzymasz więcej tego rodzaju treści.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Top
SIMPLE SIDE TAB