PPE, PPK, IKE, IKZE, fundusze inwestycyjne

Pracodawcy nie muszą się spieszyć z zakładaniem PPE. Chyba!

By on 28 maja, 2018 in PPE with 0 Comments

Ministerstwo Finansów przedstawiło poprawioną wersję projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Jedną z najważniejszych zmian jest dopuszczenie do tworzenia PPE również po wejściu w życie ustawy o PPK.

Pierwszy projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych był nieprecyzyjny odnośnie możliwości tworzenia PPE po wejściu życie przepisów o PPK.  Mówił jedynie o tym, że pracodawcy, którzy w momencie powstania obowiązku zakładania PPK będą oferowali PPE ze składką na poziomie nie niższym niż 3,5%, zostaną zwolnieni z tego obowiązku.

W poprawionym projekcie ustawy (art. 13 ust. 3 i 4) pojawił się nowy zapis, który daje możliwość pracodawcom tworzenia PPE także po wejściu w życie ustawy o PPK.

W jaki sposób pracodawca, na którym będzie ciążył obowiązek utworzenia PPK, będzie mógł założyć PPE?

Obowiązek utworzenia PPK i zawierania umów przystąpienia do Planu w imieniu pracowników będzie obowiązywał pracodawcę zgodnie z przyjętym harmonogramem. Dopiero w momencie wpisu PPE do rejestru prowadzonego przez KNF, pracodawca będzie zwolniony z obowiązku finansowania składki podstawowej i dodatkowej z własnych środków w ramach PPK.  Przepisy projektu ustawy zakładają, że będzie to wymagało zgody związkowej organizacji zakładowej działającej u danego pracodawcy; nie jest wymieniona sytuacja, w której u danego pracodawcy nie ma związków zawodowych.

W takim przypadku tylko teoretycznie będzie mógł istnieć w danym zakładzie pracy, obok PPE, również PPK; pracownicy odkładający składki z własnego wynagrodzenia stracą bowiem aż dwie zachęty: składkę finansowaną ze środków pracodawcy, a także coroczną dopłatę z Funduszu Pracy w wysokości 240 zł.

Jeżeli przepisy projektu ustawy o PPK nie zmienią się w tym zakresie, to pracodawcy będą mogli oferować swoim pracownikom aż sześć różnych wariantów „pracowniczego zabezpieczenia emerytalnego”:

  1. PPK ze składką podstawową na poziomie 1,5% wynagrodzenia;
  2. PPK ze składką podstawową i dodatkową na poziomie nie wyższym niż 2,5% wynagrodzenia;
  3. PPE ze składką podstawową na poziomie nie niższym niż 3,5% wynagrodzenia;
  4. PPK bez składki podstawowej i bez dotacji z budżetu oraz PPE ze składką podstawową min. 3,5%;
  5. PPK ze składką podstawową z dotacją z budżetu oraz PPE ze składką podstawową min. 3,5%.
  6. PPK ze składką podstawową i składką dodatkową, z dotacją z budżetu oraz PPE ze składką podstawową min. 3,5%.

Wygląda na to, że po wejściu w życie przepisów ustawy o PPK dodatkowy benefit w postaci pracowniczego zabezpieczenia emerytalnego będzie mógł być bardzo elastycznie wykorzystywany w polityce HR danego przedsiębiorstwa.

W uzasadnieniu do projektu ustawy jest mowa o tym, że taka możliwość tworzenia PPE po wejściu w życie ustawy o PPK jest rozwiązaniem szczególnym, dotyczącym pracodawcy, który przed wejściem w życie obowiązków wynikających z projektu ustawy złożył wniosek o rejestrację PPE. Jednak projekt przepisów ustawy nic nie mówi o takim ograniczeniu. Gdyby takie ograniczenie było intencją ustawodawcy, to byłoby to sprzeczne z interesem budżetu państwa, a także samych pracowników. W PPE bowiem nie występuje dodatkowy koszt dla budżetu w postaci corocznej dopłaty z Funduszu Pracy, a ewentualna strata dla pracownika jest rekompensowana tym, że  składka podstawowa jest finansowana w 100% przez pracodawcę. Gdyby więc w przyszłości dominującą formą zabezpieczenia emerytalnego było PPE, a nie PPK, to skorzystaliby na tym wszyscy: zarówno przyszli beneficjenci jak i budżet państwa.

Maciej Rogala

Autor od 20 lat zajmuje się PPE jako konsultant i szkoleniowiec

maciej@rogala.pl

Tags: , , ,

Subskrypcja

Podoba Ci się ten artykuł? Dołącz do subskrybentów bloga, a otrzymasz więcej tego rodzaju treści.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Top
SIMPLE SIDE TAB