PPE, PPK, IKE, IKZE, fundusze inwestycyjne

PPK: Ten, kto wyjaśni pracownikom koszty potrąceń z wynagrodzenia netto, będzie geniuszem

By on Październik 8, 2018 in PPE with 0 Comments

Jaki będzie bieżący koszt pracownika wynikający z uczestnictwa w PPK? O wiele wyższy niż składka podstawowa potrącana z pensji netto. Dodatkowe koszty to podatek PIT od składki pracodawcy, a także składka na ubezpieczenie zdrowotne i chorobowe.

Z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Polskiej Izby Ubezpieczeń wynika, że aż 66% pracowników wyraża się o PPK pozytywnie, a mających negatywne zdanie jest aż 3 razy mniej (22%).

Czy wyniki tego badania są powodem do optymizmu? Absolutnie nie.

Nie wiem jaką metodą przeprowadzono sondaż, ale można się domyślać, że przed zadaniem pytania o opinię respondentów, musieli oni otrzymać podstawowe informacje o PPK, które przewijają się w artykułach prasowych. W związku z tym zadane pytanie musiało brzmieć mniej więcej tak:

Czy przystąpisz do PPK, jeżeli twoja składka wyniesie 2% wynagrodzenia, ale otrzymasz dopłatę ze strony pracodawcy, min. 1,5% wynagrodzenia, a także coroczną dopłatę z budżetu państwa w wysokości 240 zł, przy zagwarantowaniu, że to będą twoje prywatne pieniądze?

Oczywiście dzisiaj nie wiemy, jaki będzie rzeczywisty poziom uczestnictwa w PPK. Możemy tylko gdybać. Jednak jako praktyk, który przeprowadził prezentacje akwirujące do PPE dla blisko 100 tysięcy pracowników, widzę ogromne ryzyko porażki Pracowniczych Planów Kapitałowych. W przeciwieństwie do większości ekspertów moim zdaniem największym zagrożeniem jest przyjęty mechanizm automatycznego zapisywania do PPK.

To prawda, że automatyczny zapis okazał się najskuteczniejszym sposobem akwirowania pracowników do zakładowych programów emerytalnych, szczególnie w Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii, w Stanach Zjednoczonych.  Jednak w naszym kraju może być przyczyną porażki za sprawą przyjętego modelu podatkowego.

Jestem głęboko przekonany, że większość pracowników, którzy zostaną z automatu zapisani przez swojego pracodawcę do PPK, będzie bardzo zdziwiona wysokością potrąceń z ich wynagrodzenia netto.  Nie wierzę, aby do większości pracowników dotarła rzetelna informacja o całkowitych kosztach uczestnictwa; od ponad pół roku toczy się dyskusja o PPK w mediach i większość dziennikarzy, przedstawicieli strony związkowej, ale także pracodawców także nie zdaje sobie sprawy z wysokości tych kosztów.

Jaki będzie ich poziom? Wyższy niż koszt składki (wpłaty) podstawowej opłacanej przez pracownika. Dojdą do tego jeszcze koszty wynikające ze składki (wpłaty) opłacanej przez pracodawcę. Składka pracodawcy będzie stanowiła dochód dla pracownika. Tym samym z wynagrodzenia netto zostanie potrącony podatek PIT.

To nie wszystko. Składka opłacana przez pracodawcę ma być zwolniona jedynie ze składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Dojdzie więc dodatkowy koszt: opłacania przez pracownika składki na ubezpieczenie zdrowotne i chorobowe.

Ilu pracowników, którzy będą masowo zapisywani do PPK, zostanie poinformowana o rzeczywistych kosztach i wszystkich opłatach, jakie obniżą ich wynagrodzenie netto przed przystąpieniem do PPK? Czy w ogóle jest możliwe wyjaśnienie wszystkim pracownikom, że będą musieli też zapłacić podatek od składki pracodawcy, bo… (???), a także ubezpieczenie zdrowotne i chorobowe, bo… (???).

Pracodawca, oprócz kosztu opłacania składki, będzie musiał ponieść koszt składki na ubezpieczenie wypadkowe i Fundusz Pracy.

 

W podsumowaniu dodam, że w PPE średni poziom uczestnictwa wynosi niewiele ponad 60% pracowników, w warunkach, gdy jedynym kosztem ich uczestnictwa jest koszt podatku PIT od składki podstawowej w całości opłacanej przez pracodawcę, która jest zwolniona ze składek na ubezpieczenia społeczne (a nie jak w PPK jedynie ze składek emerytalnych i rentowych).

Maciej Rogala

Konsultant PPE/PPK

 

Tags: , , , ,

Subskrypcja

Podoba Ci się ten artykuł? Dołącz do subskrybentów bloga, a otrzymasz więcej tego rodzaju treści.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Top