PPE, PPK, IKE, IKZE, fundusze inwestycyjne

PPE czy PPK? Pracodawco, zamów szkolenie w siedzibie firmy!

By on 7 marca, 2018 in PPE with 0 Comments

15 lutego br. roku Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Tym samym istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że po 1 stycznia 2019 roku większość pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej jednego pracownika, będzie zobowiązana do utworzenia i współfinansowania składek wnoszonych na rachunki pracowników w ramach pracowniczego planu emerytalnego.

Przedstawiony projekt zwalnia z obowiązku oferowania PPK pracodawców, którzy przed wejściem w życie przepisów ustawy będą oferować pracowniczy program emerytalny ze składką podstawową (finansowaną przez pracodawcę) na poziomie nie niższym niż 3,5% wynagrodzenia.

Bardzo duża liczba pracodawców, którzy jeszcze nie oferują PPE stoi przed bardzo trudną decyzją związaną z planowanymi zmianami w przepisach: Czy poczekać na nowe przepisy i zaoferować pracownikom program emerytalny na zasadach ustawy o PPK, czy też wykorzystując ostatni moment na możliwość wyboru, wprowadzić pracowniczy program emerytalny.

Instytucje finansowe mające w swojej ofercie pracownicze programy emerytalne prowadzą aktualnie bardzo aktywną promocję PPE, zdając sobie sprawę, że pozostało zaledwie kilka miesięcy, w których jest możliwe pozyskiwanie klientów, a także wykorzystując zwiększone zainteresowanie ze strony samych pracodawców.

Już teraz możesz uzyskać obiektywną wiedzę, wolną od wpływów instytucji finansowej, o tym jaka będzie optymalna decyzja z punktu widzenia konkretnego pracodawcy mającego określone oczekiwania, a także różne możliwości ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z oferowaniem programu emerytalnego.

Pracodawca powinien zdawać sobie sprawę, że PPE mogą oferować aż trzy instytucje finansowe, czyli towarzystwa funduszy inwestycyjnych, towarzystwa ubezpieczeń na życie oraz pracownicze towarzystwa emerytalne. Projekt przepisów o PPK wyklucza z rynku towarzystwa ubezpieczeniowe i pracownicze towarzystwa emerytalne. W związku z tym podmioty oferujące PPE w dwóch wykluczonych formach mogą być w tym czasie bardzo aktywne w próbach pozyskiwania pracodawców i trudno, aby w rozmowach z pracodawcą zachowywały pełen obiektywizm, porównując PPE z założeniami dotyczącymi PPK.

Pracodawca powinien zdawać sobie także sprawę z tego, że również towarzystwa funduszy inwestycyjnych mające w ofercie PPE, które będą mogły oferować PPK, mogą być bardziej zainteresowane współpracą z pracodawcą na zasadach firmy zarządzającej PPE, a nie PPK. Powodem tego jest nie tylko spodziewana bardzo duża konkurencja, ale przede wszystkim  przewidywane wysokie koszty dopuszczenia do rynku PPK, których to kosztów nie ma w przypadku pracowniczych programów emerytalnych.

Zamów szkolenie/prezentację

Pracodawco, zamów prezentację Power Point w siedzibie firmy, na której zostaną wyjaśnione najważniejsze różnice między PPE, a proponowanym kształtem PPK.

Czas trwania prezentacji: 2 godziny (w tym odpowiedzi na pytania uczestników)

Koszt: 3000 zł netto.

Autor: MACIEJ ROGALA

Nie jest związany z żadną instytucją finansową, ani nie jest pracownikiem, konsultantem żadnej zagranicznej firmy konsultingowej.  Autor reprezentuje samego siebie i nie stoi za nim żaden zachodni kapitał.  Kapitałem autora jest nie tylko wiedza z zakresu przepisów dotyczących PPE, IKE, IKZE oraz otwartych funduszy inwestycyjnych (napisał kilka książek na ten temat), ale także ogromne, ponad 20-toletnie doświadczenie związane ze współpracą z kilkudziesięcioma pracodawcami i prezentacjami przeprowadzonymi dla ponad 50 tysięcy pracowników firm oferujących PPE.

Zamów szkolenie

telefonicznie, dzwoniąc na numer: 502 988 269

lub mailowo:

maciej@rogala.pl

 

 

Tags: , ,

Subskrypcja

Podoba Ci się ten artykuł? Dołącz do subskrybentów bloga, a otrzymasz więcej tego rodzaju treści.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Top
SIMPLE SIDE TAB