PPE, PPK, IKE, IKZE, fundusze inwestycyjne

Polski rynek pracy przyczynia się do katastrofy systemu emerytalnego na Ukrainie

By on 30 lipca, 2018 in PPE with 0 Comments

Reforma systemu emerytalnego na Ukrainie została wprowadzona w październiku 2017 roku. Większość poprawek, które wprowadzono do istniejącego systemu, ma charakter długoterminowy i ich skutki staną się widoczne dopiero po wielu latach. Jednak niektóre ważne zmiany już teraz funkcjonują.

Ukraińscy emeryci dysponują niewielkimi zasobami finansowymi. Na Ukrainie jest około 12 milionów emerytów, a 8 milionów z nich może liczyć na minimalne świadczenie o wartości około 42 euro miesięcznie (1312 hrywien), podczas gdy średnia emerytura wynosi 60 euro. Tymczasem miesięczny koszyk konsumencki na Ukrainie to równowartość 81 euro. Kilogram wołowiny kosztuje 3,50 euro, litr mleka 60 eurocentów, a najtańszy chleb  –  30 eurocentów. W rezultacie większość ukraińskich emerytów żyje poniżej progu ubóstwa.

Drugi ważny problem to deficyt ukraińskiego Funduszu Emerytalnego. W 2017 r. Ukraina musiała pokryć deficyt w wysokości 5 miliardów euro (141,3 mld hrywien) z budżetu państwa. Zaistniała sytuacja skłania rząd do polityki ograniczania wydatków, podczas gdy rzeczywistość społeczna popycha ją w przeciwnym kierunku: emeryci potrzebują wyższych świadczeń.

Aby sprostać trudnej sytuacji ukraińskich emerytów, reforma przewiduje zmiany wysokości świadczeń. Rząd dokonał ponownego wyliczenia świadczenia emerytalnego dla ponad 5 milionów obywateli od października 2017 roku. W wyniku tego emerytury wzrosły średnio o 22 euro, co kosztowało ukraiński budżet około 383 milionów euro. Aby w przyszłości nie doszło do ponownych problemów, planowane jest wprowadzenie automatycznej indeksacji emerytur.

Ponadto zwiększy się rola okresu ubezpieczenia emerytalnego. Począwszy od bieżącego roku osiągnięcie wieku emerytalnego nie będzie tożsame z uzyskaniem prawa do emerytury. Reforma zakłada zwiększenie liczby lat (z 15 do 25), które pracownik musi przepracować, aby móc ubiegać się o emeryturę. W roku 2028 staż pracy uprawniający do emerytury będzie wynosił 35 lat.

Reforma systemu emerytalnego była jednym z kluczowych żądań wobec Ukrainy warunkujących wypłatę pomocy finansowej MFW  o wartości 8,4 miliarda USD. Kwota jest częścią programu pożyczkowego opiewającego na sumę 17,5 miliarda dolarów. Jednak rząd ukraiński odmówił podjęcia tak kontrowersyjnych działań, jak podniesienie wieku emerytalnego i brak indeksacji świadczeń. W rezultacie wdrożono tylko kilka zaleceń MFW, jak wydłużenie minimalnego stażu pracy uprawniającego do świadczenia emerytalnego. Niemniej jednak 49% Ukraińców twierdzi, że nie popiera reformy emerytalnej.

Ukraina zmaga się też z problemem deficytu pracowników z powodu starzenia się społeczeństwa i emigracji. Stąd niezwykle ważna jest próba odpowiedzi na pytanie, czy reforma emerytalna osiągnie swoje cele. Być może stanie się tymczasowym kompromisem między koniecznością zrównoważenia finansów publicznych, a potrzebą ratowania starszych obywateli przed rosnącym ubóstwem.

emerging-europe.com

Tags: ,

Subskrypcja

Podoba Ci się ten artykuł? Dołącz do subskrybentów bloga, a otrzymasz więcej tego rodzaju treści.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Top
SIMPLE SIDE TAB