PPE, PPK, IKE, IKZE, fundusze inwestycyjne

Odłóż „stówkę” a otrzymasz poradnik inwestycyjny z dedykacją

By on Czerwiec 21, 2016 in DFE, PPE with 9 Comments

Jak zacząć oszczędzać? Nie ma innego wyjścia – trzeba po prostu zacząć. Możesz to zrobić nawet w ciągu 3 minut, bez wychodzenia z domu, siedząc wygodnie przed komputerem. Jedyny warunek to posiadanie na koncie min. 100 zł. wolnych środków.

JUŻ ZA TRZY MINUTY MOŻESZ ZOSTAĆ INWESTOREM 

Na dole niniejszego wpisu znajduje się hiperłącze na stronę transakcyjną z funduszami zarządzanymi przez Skarbiec TFI – jednego z najdłużej funkcjonujących towarzystw na polskim rynku (od 1997 roku), z którym nawiązałem współpracę o promocji poprzez blog Rozważni Rodzice;

w najbliższym czasie podobna współpraca zostanie nawiązania z jeszcze jednym, lub dwoma towarzystwami funduszy inwestycyjnych.

Dzięki tej współpracy możesz bardzo wygodnie (w ciągu kilku minut siedząc wygodnie przed komputerem) zacząć odkładać niewielkie kwoty w funduszach zarządzanych przez SKARBIEC TFI bez ponoszenia opłat manipulacyjnych. To oznacza, że 100% zainwestowanych przez ciebie pieniędzy będzie przeznaczone na nabycie jednostek uczestnictwa wybranego funduszu (subfunduszu) Skarbiec.

Jeżeli podejmiesz decyzję o odłożeniu 100 zł i wpłacisz ją do 30 czerwca br. na rejestr w dowolnym fundusz (subfunduszu) z poniższego hiperłącza, otrzymasz ode mnie prezent, jeden z trzech poradników inwestycyjnych: Rozważny Inwestor, 500 plus. Jak mądrze pomnożyć dodatkowy kapitał rodzinny albo III filar Twojej Emerytury z imienną dedykacją.

20160423_204016

   kupa.jpg

20160526_114509

Ważne: warunkiem otrzymania książki jest dokonanie inwestycji 100 zł w wybrany fundusz Skarbca do końca czerwca br. oraz wysłanie maila na adres: maciej@rogala.pl.

Potraktuj swoją decyzję jako próbę odłożenia niewielkiej kwoty, przetestowania „swoich możliwości” oszczędzania, oraz zapoznania się z otwartym funduszem inwestycyjnym jako nową formą oszczędzania, proponuję, abyś zaczęła/zaczął od przysłowiowej „stówki”.

Gdy po dokonaniu pierwszej wpłaty, podejmiesz ostateczną decyzję, o tym, że będziesz systematycznie oszczędzać w funduszach Skarbca, będziesz mogła/mógł złożyć stałe zlecenie przelewu kwoty jaką zaplanujesz odkładać; będziesz mogła/mógł podwyższyć kwotę do 135 zł, 278 zł, lub każdą inną zł.

W przyszłości, w dowolnym momencie, będziesz mogła/mógł zwiększać, zmniejszać lub zawiesić wnoszenie wpłat, lub zażądać wypłaty dotychczas odłożonych środków.

JAKI RODZAJ FUNDUSZU WYBRAĆ?

Platforma inwestycyjna SKARBIEC24 umożliwia ci inwestowanie w 29 otwartych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez SKARBIEC TFI.

1

2

<<  ZAINWESTUJ „STÓWKĘ” W FUNDUSZ SKARBCA >>

Podstawowa klasyfikacja funduszy

Najbardziej podstawowa klasyfikacja funduszy opiera się na przyjętym celu inwestycyjnym i dominujących w aktywach kategoriach lokat.

Według tej klasyfikacji wyróżniamy fundusze, które stawiają sobie za cel ciągłe zachowywanie realnej wartości naszych oszczędności, ich siły nabywczej. Papierami wartościowymi, które dają największe możliwości osiągnięcia tego celu, są: bony skarbowe, krótkoterminowe depozyty bankowe (nazywane też instrumentami rynku pieniężnego) i niektóre rodzaje obligacji. Fundusze mające taki cel inwestycyjny nazywamy funduszami pieniężnymi (gotówkowymi).

Większość funduszy stawia sobie jednak poprzeczkę wyżej. Dążą, by prócz zachowania siły nabywczej oszczędności (w dłuższym terminie), aktywa przyrastały w tempie wyższym niż inflacja. Fundusze te lokują aktywa w obligacjach – nazywamy je wówczas funduszami obligacji lub w obligacjach i w papierach wartościowych dających większe możliwości pomnożenia pieniędzy (w akcjach); popularnie zwiemy je funduszami mieszanymi, a bardziej szczegółowo: funduszami stabilnego wzrostu (gdy lokują około 30% aktywów w akcjach) lub funduszami zrównoważonymi (gdy lokują około połowy aktywów w akcjach). Ponieważ jednak fundusze takie nie chcą płacić zbyt wysokiej ceny za wyścig z inflacją – zbyt ryzykować przegranej w tym wyścigu (w dłuższym terminie), więc pozostałą część aktywów lokują w bonach skarbowych i obligacjach, a niewielką część także w depozytach bankowych.

Natomiast część funduszy przyjmuje za cel inwestycyjny przede wszystkim osiąganie wzrostu aktywów w długim terminie w tempie wyższym od inflacji (w wyniku wzrostu wartości lokat). Ponieważ akcje są tymi papierami wartościowymi, których wartość może zwiększać się najszybciej, to fundusze te lokują swoje aktywa prawie wyłącznie w akcjach (nawet ponad 90%). Stąd właśnie bierze się nazwa fundusze akcji.

Przykładem funduszu pieniężnego jest SKARBIEC KASA PIENIĘŻNY

 

kasa

Przykładem funduszu obligacji jest SKARBIEC OBLIGACJA INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH

 

obligacja

Przykładem funduszu stabilnego wzrostu jest SKARBIEC III FILAR

 

III filar

Przykładem funduszu zrównoważonego jest SKARBIEC WAGA ZRÓWNOWAŻONY

 

waga

Natomiast przykładem funduszu akcji jest SKARBIEC AKCJI

 

akcje

Powyższe skany pochodzą ze strony analizy.pl prowadzonej przez niezależną firmę analityczną Analizy Online SA. Jeżeli chcesz sprawdzić aktualne wyceny wszystkich funduszy Skarbca i uzyskać szczegółowe informacje przejdź na stronę analizy.pl.

<<  ZAINWESTUJ „STÓWKĘ” W FUNDUSZ SKARBCA >>

FUNDUSZ PIENIĘŻNY DLA NIEZDECYDOWANYCH

Jeżeli zdecydujesz się na odłożenie jedynie 100 zł i masz niewielkie pojęcie o funduszach, a także wciąż bardzo dużo wątpliwości, możesz na początek wybrać fundusz o najbardziej konserwatywnym podejściu do ryzyka – fundusz  Skarbiec Kasa Pieniężny. Jednocześnie jest to fundusz, w którym będziesz ponosił(a) najniższe opłaty od aktywów –

jedynie 0,9% rocznie.

Wszystkie informacje o funduszu Skarbiec KASA PIENIĘŻNY znajdziesz na stronie firmy analitycznej Analizy Online – SKARBIEC KASA PIENIĘŻNY

Oczywiście to tylko lekka sugestia z mej strony, ponieważ wybór rodzaju funduszu do planu systematycznego oszczędzania to bardzo ważna decyzja. Możesz ją jednak podjąć nieco później (z moją pomocą), na przykład za miesiąc, kiedy złożysz stałe zlecenie systematycznych wpłat.

Jeżeli wpłacisz pierwsze sto złotych do funduszu gotówkowego (pieniężnego), a później podejmiesz decyzję o tym, że jednak inny rodzaj funduszu będzie dla ciebie bardziej odpowiedni, to podejmiesz dwie proste decyzje:

– o przeniesieniu dotychczas wpłaconych pieniędzy z funduszu pieniężnego do funduszu nowo wybranego,

– w stałej dyspozycji dokonywania wpłat wskażesz ten właściwy fundusz, który uznasz za najlepszy dla siebie.

Twoja późniejsza zmiana sposobu inwestowania nie musi polegać na zamianie subfunduszu SKARBIEC KASA PIENIĘŻNY na inny. Może też polegać na tym, że część środków systematycznie wnoszonych do funduszu gotówkowego będziesz systematycznie przenosił(a) do innych subfunduszy, stosujących bardziej dynamiczną politykę inwestycyjną.

Ta część będzie mogła być ustalona bardzo płynnie, ale o tym napiszę przy najbliższej okazji.

*****

CZY MOŻESZ MNIE OBDARZYĆ ZAUFANIEM?

Jestem przekonany, że tak. Co najmniej trzech powodów:

1. mam bardzo duże doświadczenie w promowaniu rozważnego inwestowania pieniędzy w formie funduszy inwestycyjnych,
2. nauczyło mnie ono rozumieć punkt widzenia osoby oszczędzającej i brać go pod uwagę jako czynnik decydujący przy podejmowaniu decyzji,

a przede wszystkim to, że

3. pomogłem wielu tysiącom osób podjąć właściwe decyzje o sposobie pomnażania ich oszczędności.

Plany systematycznego oszczędzania/inwestowania w funduszach to moja specjalność. Już w 1995 roku jako pracownik towarzystwa funduszy powierniczych zacząłem jeździć po kraju i wprowadzać pierwsze zakładowe plany systematycznego inwestowania w funduszach. W kilkudziesięciu zakładach pracy spotkałem się z wieloma tysiącami pracowników. To było wspaniałe i jednocześnie bezcenne dla mnie doświadczenie. Dzięki niemu nauczyłem się widzieć produkty finansowe oczami oszczędzających, a nie tylko specjalisty.

Ostatni produkt finansowy jaki sprzedałem to pracowniczy program emerytalny dla pracowników Telekomunikacji Polskiej SA. Dzięki mnie (oczywiście, w jakimś tam ułamkowym wymiarze) ponad 60 tysięcy pracowników tylko tej jednej firmy zaczęło systematycznie inwestować.

W 2000 roku zrezygnowałem z pracy na etacie w instytucjach finansowych, przechodząc „na swoje”. Przez kilka lat prowadziłem firmę PPE-KONSULTANCI (Pomocni Poprzez Edukowanie) specjalizującą się w pracowniczych programach emerytalnych.  W 2006 roku zająłem się edukacją inwestycyjną i emerytalną skierowaną także do osób indywidualnych – założyłem firmę doradczo-szkoleniową EDINEM (Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna), którą prowadzę do dzisiaj. W międzyczasie napisałem 5 książek – poradników inwestycyjnych, aby dotrzeć do jeszcze większej liczby oszczędzających.

U podstaw rezygnacji z pracy dla korporacji było dążenie do tego aby być niezależnym, bardziej wiarygodnym, teraz także dla ciebie.

Czy zasługuję na twoje zaufanie, przynajmniej w takim stopniu, abyś podjęła/podjął decyzję o odłożeniu pierwszych 100 zł (być może jedynych) w funduszu inwestycyjnym?

Jeżeli odpowiesz sobie, że tak, to pozwól abym został także twoim przewodnikiem w rozważnym pomnażaniu  oszczędności w funduszach inwestycyjnych.

*****

ROZPOCZĘCIE NASZEJ WSPÓŁPRACY JEST BARDZO PROSTE

Wystarczy abyś miał(a) pod ręką dowód osobisty, numer konta bankowego, z którego masz zamiar dokonać pierwszej wpłaty (min. 100 zł) oraz telefon komórkowy.

Nie musisz czekać na kuriera, który przyjedzie z umową albo składać wizyty oddziale banku lub biurze maklerskim żeby podpisać umowę. Wszystkie czynności związane z zawarciem umowy dokonasz online. Wystarczy że wypełnisz formularz rejestracji (zajmie ci to 2 minuty) i już możesz składać zlecenie oraz opłacić je przez internet ze swojego konta w dowolnym banku. Potrzebujesz jedynie telefonu komórkowego do autoryzacji zleceń przez SMS.

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego otrzymasz wiadomość SMS z loginem i tymczasowym hasłem dostępu. Przy pierwszym logowaniu zostaniesz poproszony o zmianę hasła – na tym etapie rejestracja będzie już zakończona i będziesz mogła/mógł w pełni korzystać z możliwości inwestycyjnych w funduszach Skarbiec.

<<  ZAINWESTUJ „STÓWKĘ” W FUNDUSZ SKARBCA >>

Skorzystaj z pomocnika:

<< JAK ZAINWESTOWAĆ „STÓWKĘ” – KROK PO KROKU >>

Oczywiście te 100 zł możesz wpłacić do dowolnego funduszu dowolnego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Jeżeli jednak dokonasz wpłaty do funduszu Skarbca klikając na powyższy link, to ja, jako autor bloga Rozważni Rodzice, otrzymam z tego tytułu niewielkie wynagrodzenie, które, po pierwsze, nie obciąży ciebie żadnymi dodatkowymi kosztami, a, po drugie, pozwoli mi otrzymywać pewien dochód z prowadzenia tego bloga.

Tags: , ,

Subskrypcja

Podoba Ci się ten artykuł? Dołącz do subskrybentów bloga, a otrzymasz więcej tego rodzaju treści.

Liczba komentarzy - 9

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Kwaczka_Dziwaczka pisze:

  Czyli wystarczy abym wpłaciła stówkę wchodząc na tego linka, i dostanę od Ciebie książkę?

  • Maciej Rogala pisze:

   Witaj. Dokładnie tak. Zainwestujesz stówkę i a ja ci wyślę moją książkę z dedykacją specjalnie dla ciebie, nooo na przykład: Dla Kwaczki Dziwaczki z życzeniami kwakania nawet na konkursie Eurowizji Kwak Dziwak. 🙂

 2. Kwaczka_Dziwaczka pisze:

  Zabawny jesteś. A co jeżeli za miesiąc wypłacę swoją stówkę?

 3. Kwaczka_Dziwaczka pisze:

  Wziąłeś mnie pod piórko. Wpłacę jutro, po meczu, jak nasi wygrają. Pa 🙂

 4. Kwaczka_Dziwaczka pisze:

  Pomocy, Macieju. Przeszłam te 4 kroki i wyskakuje mi jakieś IKE, IKZE czy PSO. Co mam robić?

  • Maciej Rogala pisze:

   Kwa, Kliknij na ikonkę produkty i tam ukażą ci się wszystkie fundusze i wybierz sobie fundusz a później podaj kwotę Nie do wszystkich jest minimalna kwota 100 zł. Ale sprawdzisz. 🙂

 5. Zusa pisze:

  Mnie to zajęło 9 minut, a nie trzy, ale i tak szybko.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Top