PPE, PPK, IKE, IKZE, fundusze inwestycyjne

Największy na świecie fundusz emerytalny stracił 138 mld USD w IV kwartale

By on 8 marca, 2019 in FUNDUSZE INWESTYCYJNE with 0 Comments

GPIF, Rządowy Emerytalny Fundusz Inwestycyjny odnotował rekordową kwartalną stratę wynoszącą blisko  15 bilionów jenów (138 miliardów USD) w wyniku ostrej wyprzedaży globalnych akcji w ostatnich miesiącach 2018 roku.

W wyniku głębokiej straty w IV kwartale ubiegłego roku, aktywa funduszu spadły na koniec grudnia 2018 roku do poziomu 150,7 biliona jenów, co zniwelowało zyski z poprzednich pięciu kwartałów.

W oświadczeniu zamieszczonym na stronie internetowej funduszu prezes GPIF, Norihiro Takahashi, napisał, że rosnące obawy o globalny wzrost skutkujące spadkami na rynkach akcji w końcówce 2018 roku, doprowadziły również do wzrostu kursu jena, co zwiększyło straty z zagraniczego portfela akcji do poziomu 9,06%.

Źródłem największych strat GPIF był portfel akcji, ponieważ fundusz w okresie ostatnich 4 lat podwoił udział akcji do 50% portfela, kosztem japońskich obligacji rządowych. Indeksy akcji w Stanach Zjednoczonych i Japonii spadły odpowiednio o ponad 7% i 3%. W swoim oświadczeniu prezes Takahashi powtórzył, że GPIF inwestuje przyjmując długi horyzont inwestycyjny.

W okresie ostatnich trzech miesięcy ubiegłego roku jedynie portfel japońskich obligacji skarbowych przyniósł zyski – w wysokości 424,2 mld jenów: rosnące obawy o globalną gospodarkę obniżyły rentowność dziesięcioletnich obligacji do zera z ponad 12 punktów bazowych na koniec poprzedniego kwartału.

W tym samym czasie portfele krajowych i zagranicznych akcji funduszu odnotowały straty w wysokości odpowiednio 7,7 biliona i 6,9 biliona ¥. Łącznie straty z portfela akcji stanowiły ponad 98% całości strat w ostatnim kwartale, które wyniosły 14,8 bilionów ¥.

W tym samym czasie portfel obligacji zagranicznych GPIF przyniósł 717 miliardów jenów strat na skutek umocnienia się jena w stosunku do najważniejszych zagranicznych walut.

W wyniku zmian wyceny poszczególnych klas aktywów, nastąpiły zmiany ich udziału w aktywach funduszu.  Udział japońskich obligacji rządowych wzrósł do poziomu 28,2% (z 25,3% w poprzednim kwartale). Udział akcji zagranicznych spadł z 25,7% do 24,3%, a akcji japońskich z 25,62% do 23,7%. Zwiększył się natomiast udział obligacji zagranicznych z 14,8% do 17,4%.

Środki pieniężne stanowiły 6,4% w porównaniu do 8,6% na koniec III kwartału ubiegłego roku. Najmniejszą część portfela GPIF stanowiły inwestycje alternatywne: 0,21% w porównaniu z 0,18% w poprzednim kwartale.

Tags: ,

Subskrypcja

Podoba Ci się ten artykuł? Dołącz do subskrybentów bloga, a otrzymasz więcej tego rodzaju treści.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Top
SIMPLE SIDE TAB