PPE, PPK, IKE, IKZE, fundusze inwestycyjne

Historie wielkich kryzysów kapitalizmu – dzisiejsza sytuacja „jest dziwnie znajoma”

By on 1 lipca, 2016 in DFE with 0 Comments

euro-447216_1920

Historie „wielkich kryzysów kapitalizmu” wskazują na to, że real­ne jest ryzyko popełnienia przez amerykańską Rezerwę Federalną błędu podobnego do tego z roku 1937, a inwestorzy powinni oczeki­wać niskich stóp zwrotu z obligacji i akcji przez dekadę lub nawet dłużej – taką opinię wygłosił Jonathan Wilmot, szef badań makro­ekonomicznych w Credit Suisse Asset Management w Londynie pod­czas prezentacji Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook. W swoim wystąpieniu powołał się na wielkie kryzysy kapitalizmu, jakie wystąpiły w przeszłości: w 1890 roku – wywołany kryzysem zadłużenia w krajach latynoamerykańskich oraz Wielką Depresję z 1930 roku.

Według niego trzeci taki kryzys rozpoczął się w 2008 roku wraz z upadkiem Lehman Brothers i póź­niejszym kryzysem zadłużeniowym państw.

Według Wilmota to, gdzie jesteśmy teraz, jest „dziw­nie znajome”. Na przykład niskie rentowności obli­gacji w głównych krajach rozwiniętych nie powinny być zaskoczeniem, biorąc pod uwagę, że historie in­nych kryzysów pokazują, że nominalne rentowności obligacji spadały w całym późniejszym okresie zdro­wienia gospodarki. Dlatego też Wilmot prognozuje, że w okresie następnych 7-10 lat, a może nawet dłu­żej, inwestorzy mogą oczekiwać zerowych realnych stóp zwrotu z obligacji krajów rozwiniętych i 4-6% z akcji. Dodaje, że mieszany portfel obligacji i akcji przyniesie stopę zwrotu na poziomie 1-3% rocznie, w porównaniu z prawie 10% rocznie w ciągu ostat­nich siedmiu lat.

Pojawia się też pytanie, czy Fed popełni pomył­kę podobną do tej, którą bank centralny popełnił w 1937 roku, kiedy to podniósł stopy procentowe, aby powstrzymać odpływ złota. „Jeśli zrobimy błąd w stylu tego z roku 1937, to jego konsekwencje mo­gą być ogromne” – powiedział Wilmot, dodając, że nie spodziewa się „takiego samego obrotu zdarzeń”. Według niego utrzymująca się słabość systemu go­spodarczego i finansowego, a także niskie zaufanie inwestorów skłaniają do tego, by wątpić, że grudniowa podwyżka stopy procentowej ogłoszona przez Fed jest początkiem standardowego cyklu podwyższania stóp procentowych.

Nie tylko strateg Credit Suisse AM jest sceptyczny co to dalszego zaostrzania polityki przez Fed.

Peter Hensman, globalny strateg w Newton Invest­ment Management, powiedział: „W USA jest tak sa­mo prawdopodobne ponowne uruchomienie kroków stymulujących gospodarkę, jak i kontynuowanie pod­wyżek stóp procentowych w kolejnych miesiącach tego roku. Uważam, że Fed powinien pochylić się nad uwagami byłego gubernatora Banku Anglii Mervyna Kinga, który przestrzegał przez błędem Szwedzkiego Banku Centralnego, polegającym na podnoszeniu stóp w latach 2010-11, a następnie konieczności gwałtow­nej zmiany kierunku”.

Źródło: Globalny Przegląd Emerytalny

Tags: , ,

Subskrypcja

Podoba Ci się ten artykuł? Dołącz do subskrybentów bloga, a otrzymasz więcej tego rodzaju treści.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Top
SIMPLE SIDE TAB