PPE, PPK, IKE, IKZE, fundusze inwestycyjne

Fiskus doi ponad 95% inwestorów giełdowych (2)

By on 19 grudnia, 2020 in ABC GIEŁDY with 2 komentarze

sheep-17482_960_720

W pierwszym wpisie dotyczącym opodatkowania dochodów z giełdy (TU) wskazałem na IKE jako bardzo efektywny sposób optymalizacji podatkowej. Teraz zajmę się drugim  sposobem, czyli opakowaniem rachunku inwestycyjnego w IKZE.

Problem z IKZE polega na tym, że bardzo mało osób rozumie system ulg podatkowych, jakie oferuje ten produkt. Dotyczy to nie tylko klientów ale także większości profesjonalistów – pracowników TFI, banków, firm ubezpieczeniowych, itp.

Od wielu lat prowadzę szkolenia z zakresu funduszy inwestycyjnych oraz właśnie IKE i IKZE. I wiem, na podstawie kilku lat doświadczeń, że najwięcej wątpliwości i przekłamań dotyczy właśnie tego ostatniego rozwiązania.

Podstawowa trudność wynika z tego, że większość z nas ma problem ze zrozumieniem kwestii związanych z podatkiem Belki w IKZE oraz korzyści wynikających z odpisu podatkowego.

Zacznę może od tego pierwszego.

W IKZE ulga w podatku Belki jest bezwarunkowa! Nie musisz czekać aż do emerytury (do 65 roku życia) aby uniknąć tego podatku. Twoje zyski z inwestowania na giełdzie będą wolne od tego podatku nawet po roku inwestowania!

Kiedy mówiłem o tym na szkoleniach, szczególnie dla agentów ubezpieczeniowych, którzy nie lubili tego produktu (źródłem tej niechęci jest prowizja od sprzedaży IKE i IKZE, 5-10 razy niższa od prowizji przy sprzedaży polis ubezpieczeniowych), bardzo często słyszałem głosy oburzenia, czasami pojawiał się nawet uśmieszek politowania na niektórych twarzach: Co pan gada? Jest jeszcze gorzej, bo podatek jest płacony od całej kwoty wypłaty, a nie tylko od zysków. Co bardziej złośliwi i bojowo nastawieni, dodawali: Podatek zapłacę nawet wtedy, gdy mam stratę! My takiego kitu nie będziemy sprzedawać naszym klientom (aż tak skrajne opinie, na szczęście, należały do rzadkości).

Zakładam, że część z Was może mieć podobną wątpliwość. Dlatego zacznę od niewielkiego wstępu, od tego jakie modele podatkowe są stosowane na całym świecie, w tym w Polsce.

Kilka słów o modelach podatkowych

Posłużę się przykładem. Załóżmy, że pracujesz na etacie i płacisz podatek według najniższej stawki podatkowej – 18%. Przypuśćmy, że postanowiłeś zainwestować na giełdzie 820 zł. Od tej kwoty pracodawca potrącił w Twoim imieniu 18% podatku PIT, czyli Twój pierwotny dochód (brutto) wyniósł 1000 zł.

Bez tytułu

Postanawiasz wpłacić owe 820 zł na rachunek maklerski opakowany w IKE. Potrącony podatek PIT z wynagrodzenia brutto to pierwszy moment opodatkowania Twoich pieniędzy. Zainwestowałeś te pieniądze na 10 lat w akcje, które przyniosły Ci 400% zysku. Dzięki temu, że opakowałeś  rachunek w IKE przez cały ten okres nie składałeś żadnych PITów i nie płaciłeś podatku Belki. Obliczmy Twój dochód: 4 × 820 zł = 3 280 zł.  Decydujesz się wypłacić pieniądze, ale przed uzyskaniem prawa do ulgi w podatku Belki (przed ukończeniem 60 lat). W związku z tym fiskus zażąda od Ciebie drugiej daniny od tych samych pieniędzy – 19% od 3280 zł, czyli 620 zł. Po odjęciu kwoty podatku od 4100 zł (wyjściowej kwoty 820 zł plus 3 280 zł zysku netto), otrzymasz na rękę 3 480 zł.

Wszystko jasne? Ufam, że tak.

Powyższy model podatkowy jest określany symbolem TTE (T to skrót od angielskiego TAX, E – EXEMPT), czyli T – opodatkowana wpłata (PIT), T – opodatkowane zyski z inwestowania (Belka), E – wolna od podatku PIT wypłata.

BARDZO WAŻNE: w modelu TTE Twój dochód  jest opodatkowywany dwa razy.

Czy może być jeszcze gorzej?

Jeżeli czytałeś mój  poprzedni wpis (TU), to już wiesz, że tak. Na tradycyjnym rachunku maklerskim (bez opakowania IKE) fiskus doi inwestora jeszcze mocniej – każe mu odprowadzać podatek Belki nie raz (jak przy IKE w momencie wypłaty), ale co 12 miesięcy.

Model stosowany na tradycyjnym rachunku maklerskim określamy symbolem TTnE.

Model podatkowy w IKZE

Teraz możemy przejść do wyjaśnienia modelu podatkowego w IKZE.

Jeżeli te same 820 zł, zamiast na IKE, wpłacisz na rachunek inwestycyjny w opakowaniu IKZE, to w połowie przyszłego roku fiskus przeleje na Twoje konto 180 zł podatku, jaki został potrącony z Twego wynagrodzenia w roku dokonania wpłaty. Jeżeli tę kwotę wpłacisz na IKZE, to de facto będziesz dysponował kwotą 1000 złotych do zainwestowania, czyli więcej niż w przypadku pierwszym (IKE). Zgadza się? Przyjmuję, że potwierdzasz.

Bez tytułu1

Przy założeniu osiągnięcia takiego samego zysku w okresie 10 lat – 400%, na koniec tego okresu będziesz dysponował kwotą 5 000 zł. Jeżeli złożysz dyspozycję wypłaty pieniędzy przed 65 rokiem życia (uzyskania większych ulg podatkowych), będziesz musiał uwzględnić kwotę wypłaty w zeznaniu podatkowym składanym za dany rok (dodać ją do dochodów z pozostałych źródeł) i zapłacić podatek na zasadach ogólnych. Jeżeli będzie to najniższa skala, oddasz fiskusowi 18% z 5 000 zł zysku, czyli 900 zł. Tym samym kwota netto , po wszystkich daninach dla fiskusa, wyniesie 4 100 zł.

Porównajmy tę kwotę do kwoty netto na rachunku maklerskim w opakowaniu IKE (3 480 zł). Będzie wyższa o 620 zł, czyli o równowartość zapłaconego na IKE podatku Belki.

Jakim symbolem określany jest model obowiązujący na IKZE? EET, czyli E – wpłata wolna od podatku PIT (dzięki temu, że otrzymaliśmy zwrot podatkowy, który zainwestowaliśmy w IKZE), E– brak podatku Belki, T – opodatkowana wypłata.

Teraz możemy przejść do wyjaśnienia źródła nieporozumień związanych z IKZE.

Większość z nas nie wyobraża sobie  modelu, jaki funkcjonuje w bardzo wielu krajach, który na PIERWSZY RZUT oka wydaje się niezwykle restrykcyjny.

Ten model jest określany symbolem ETT.  Powinieneś już sam wiedzieć, jak go rozszyfrować: E – wpłata wolna od podatku PIT, T – opodatkowane zyski z inwestowania, T – wypłata opodatkowana podatkiem PIT.

Gdy prezentuję ten model na szkoleniach, zawsze słyszę na sali niemal powszechny pomruk oburzenia i, chwilę później, chóralny okrzyk: ALE ZDZIERSTWO (!). To niemożliwe aby fikus tak strzygł inwestorów, opodatkowywał zyski z inwestycji, a od kwoty jaka zostanie żądał podatku PIT.

„ZDZIERSTWO”, „SKANDAL”, „W jakim kraju obowiązują takie przepisy”?

Jaka była moja odpowiedź na tak emocjonalną reakcję uczestników szkolenia? Odpowiadałem mniej więcej w ten sposób: Co prawda w Polsce nie ma takiego systemu, ale jest system równie restrykcyjny. Uczestnicy nie dawali mi wiary: To niemożliwe. Gdzie i jak? Przed odpowiedzią na te pytania, zawsze dodaję: W Polsce obowiązuje system nawet o wiele bardziej restrykcyjny od modelu ETT – inwestorów giełdowych korzystających z tradycyjnego rachunku maklerskiego, czyli ponad 95% z nich (TTnE).

Powróćmy do rachunków

Do obliczenia kwoty netto, po 10 latach skutecznego inwestowania 1000 zł w modelu ETT.

Bez tytułu2

Przed pobraniem podatku, po 10 latach, będziemy mieli na rachunku kwotę 5 000 zł, z czego 4 tys. będą naszymi zyskami. Na początek fiskus zabierze nam 19% z tej kwoty (760 zł). Zostanie nam zysk po opodatkowaniu (3 240 zł) oraz pierwotny kapitał (1000 zł). Skoro jest to model ETT, to fiskus przystrzyże nas ponownie, tym razem podatkiem PIT, w skali 18%. Zabierze nam kolejne 760 zł i po tym podwójnym strzyżeniu,

zostaje nam na koncie kwota netto 3 480 zł – TAKA SAMA JAK NA IKE.

O co w tym wszystkim chodzi? Skąd taki sam wynik w tak restrykcyjnym modelu jakim jest ETT?

To wynik iluzji jakiej ulegamy przy tradycyjnym opodatkowaniu naszych oszczędności – w modelu TTE. Nie widzimy podwójnego opodatkowania naszych pieniędzy, bo najczęściej (gdy jesteśmy zatrudnieni na etat), pracodawca potrąca podatek PIT w naszym imieniu i nie widzimy tego podatku. Po drugie moment płacenia obu podatków jest od siebie odległy w czasie – opodatkowanie wynagrodzenia i opodatkowanie zysków z inwestowania tych pieniędzy. Natomiast w modelu ETT oba podatki są pobierane jednocześnie.

Zwróć więc uwagę na to, że model TTE – jaki obowiązuje na rachunku maklerskim w opakowaniu IKE, jest równoważny z modelem ETT, jakiego nie ma w Polce, a który na podstawie moich doświadczeń szkoleniowca, wydaje się większość osób skrajnie restrykcyjny.

Powróćmy na chwilę do pierwszego wpisu, w którym udowodniłem na liczbach, że model TTE jaki mamy na IKE (bez ulgi w podatku) jest o wiele bardziej korzystny od modelu TTnE na tradycyjnym rachunku maklerskim.

A teraz podsumujmy

Jeżeli inwestujesz w akcje bez opakowania IKE, to płacisz podatki fiskusowi według znacznie gorszych warunków (TTnE), jakie miałbyś w modelu ETT.

Jeżeli natomiast opakujesz rachunek maklerski w IKZE, to bez względu na okres inwestowania (ochrony przed opodatkowaniem) z fiskusem zawsze rozliczysz się według modelu EET, w którym płacisz tylko jeden raz podatek –  przy wypłacie podatek PIT. W IKZE ulga w podatku Belki jest więc bezwarunkowa.

Różne konfiguracje, różne korzyści

Przy analizie modelu EET na IKZE należy zwrócić uwagę na dodatkową kwestię związaną ze skalą podatku PIT – płaconą w momencie wnoszenia wpłat na konto i w chwili dokonywania wypłaty.

 1. Przeprowadzona przeze mnie analiza zakładała taką samą skalę podatku przy odpisie (wpłatach) i przy wypłatach – 18/18. Mogą też wystąpić inne konfiguracje.

 2. Konfiguracja najmniej korzystna – odpis podatku według skali 18%, a opodatkowanie wypłaty według skali 32%. Wtedy ulga w podatku Belki może być w pełni zniesiona przez wyższą skalę podatkową przy wypłacie, a nawet inwestor może być stratny w porównaniu z model TTE (jaki jest na IKE) – jeżeli jego zyski będą niskie a tym bardziej gdy poniesie stratę.

 3. Sytuacja podobna do przypadku 18/18, to 32/32. Czyli jesteś w drugiej skali podatkowej w momencie dokonywania wpłat (odliczasz od podatku 32%) i odprowadzasz podatek przy zwrocie pieniędzy z IKZE według takiej samej skali 32%.

 4. Sytuacja, w której oprócz ulgi w podatku Belki, zarabiasz dodatkowo na różnicy w opodatkowaniu: 32% odpis, 18% podatek przy wypłacie. To bardzo rzadki przypadek.

 5. Podwójna ulga podatkowa: przy wypłacie pieniędzy z IKZE zyskujesz prawo do podatku ryczałtowego – według skali 10%. Tak więc twój dodatkowy dochód (dodatkowa ulga w stosunku do ulgi w podatku Belki) może wynikać z różnic: 18/10, 19/10 lub 32/10.

Jakie warunki musisz spełnić aby uzyskać prawo do podwójnej ulgi podatkowej w IKZE?

Dokonywać wpłat na IKZE przez co najmniej 5 dowolnych lat kalendarzowych i mieć ukończone 65 lat.

MUSISZ WIEDZIEĆ: JEŻELI W TYM ROKU OSIĄGASZ DOCHÓD, KTÓRY ROZLICZASZ WEDŁUG SKALI 32%, TO W KAŻDYM WARIANCIE ZYSKUJESZ NA OPAKOWANIU RACHUNKU INWESTYCYJNEGO W IKZE. TWOJA KORZYŚĆ MINIMUM TO ZYSKI WOLNE OD PODATKU BELKI. KORZYŚĆ POTENCJALNA – RÓŻNICA W SKALI PODATKOWEJ (32/10).

W kolejnym, trzecim już wpisie z tego cyklu, wyjaśnię w jaki sposób skorzystać ze wszystkich możliwych ulg podatkowych jakie oferują inwestorom giełdowym IKE i IKZE.

 

******

Jeżeli powyższe informacje uznasz za pomocne i chciałbyś w wymierny sposób docenić ich autora, to zachęcam Cię do otworzenia rachunku inwestycyjnego w biurze maklerskim Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A poprzez poniższy link afiliacyjny.

OTWÓRZ RACHUNEK IKE/IKZE w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A.

Dzięki temu jako autor tego wpisu otrzymam niewielkie wynagrodzenie na podstawie umowy afiliacyjnej, a Ty otworzysz rachunek IKE lub IKZE w bardzo wygodny sposób, bo przez internet. Z tytułu mojego wynagrodzenia nie poniesiesz żadnych dodatkowych kosztów. Rachunek IKE lub IKZE w biurze maklerskim BOŚ SA jest prowadzony bezpłatnie. Jedynymi kosztami jakie poniesiesz będą opłaty od transakcji kupna i sprzedaży akcji (obligacji):

 • 0,38% (min. 5 zł) przy kupnie/sprzedaży akcji
 • 0,19% (min. 5 zł) przy kupnie/sprzedaży obligacji.

Dlaczego polecam założenie IKE w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A?

Jest to jedno z niewielu biur maklerskich, które aktywnie promuje IKE i IKZE dla swoich klientów, prawdopodobnie JEDYNE. Tym samym udowadnia, że jak najlepsze zaspokajanie potrzeb klientów nie jest tylko ładnie brzmiącą formułką.

Poza tym:

  • Bogate doświadczenie – ponad 20 lat na rynku
  • Ponad 200 specjalistów rynków finansowych
  • Pionier w zakresie obsługi maklerskiej przez Internet
  • 87 tys. obsługiwanych rachunków maklerskich –  jeden z największych przyrostów ilości na rynku w ostatnich latach.

Nagrody i wyróżnienia 2015/2016

 • Nagroda specjalna i tytuł Brokera Roku 2015, przyznana przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.
 • Nagroda GPW za największą ilość wprowadzonych spółek na Główny Rynek akcji w 2015 roku.
 • Nagroda GPW za największy udział w obrotach sesyjnych akcjami na rynku NewConnect w 2015 roku.
 • Nagroda GPW za największy wzrost abonentów na dane z Towarowej Giełdy Energii w 2015 roku.
 • Tytuł Firma Przyjazna Klientowi 2016 – wyróżnienie przyznane przez Fundację Obserwatorium Zarządzania na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród Klientów  DM BOŚ.
 • Nagroda Gazety Finansowej – Tytuł Finansowa Marka Roku 2016 w kategorii dom maklerski.
 • Nieprzerwanie 11 rok z rzędu w pierwszej trójce Najlepszych Biur Maklerskich w rankingu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.
 • Order Finansowy miesięcznika Home&Market dla aplikacji bossaMobile+ na tablety w kategorii Produkt Inwestycyjny.

 

IKE i IKZE to bardzo niewygodny produkt dla instytucji finansowych, ponieważ przepisy nakładają na oferenta bardzo wiele dodatkowych obowiązków, co oczywiście oznacza dodatkowe koszty.  Jedynie 6 biur maklerskich zdecydowało się na oferowanie tego wyjątkowo korzystnego rozwiązania dla swoich klientów.

MOJA PRYWATNA PROMOCJA

Jeżeli otworzysz rachunek maklerski IKE w Domu Maklerskim BOŚ SA (poprzez poprzez powyższy link afiliacyjny) i wpłacisz na niego co najmniej 1000 zł,  otrzymasz  moją książkę wyjaśniającą w szczegółach czym są IKE i IKZE (III Filar Twojej Emerytury), imienną dedykacją. Wystarczy abyś wysłał(a) maila na adres: maciej@rogala.pl z odpowiednią informacją.

20160423_204016

Kilka informacji technicznych, dotyczących zawarcia umowy IKE z biurem BOSSA:

1. Rejestracja na stronie Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego wygenerują się hasła dostępowe do systemu transakcyjnego (identyfikator, hasło oraz PUK) – prosimy je zapisać lub wydrukować. Dostęp do systemu zostanie uaktywniony dopiero po podpisaniu Umowy Ramowej.
2. Podpisanie umów Na podstawie danych z formularza rejestracyjnego przygotujemy Umowę Ramową. Proponujemy trzy możliwości jej podpisania:
 • za pośrednictwem kuriera
Umowa zostanie dostarczona Kurierem na wskazany adres na terenie Polski w ciągu 2 dni roboczych. Wystarczy podpisać umowę w dwóch egzemplarzach i załączyć kserokopię dokumentu tożsamości. Kurier dostarczy podpisane dokumenty do DM BOŚ.
 • za pośrednictwem poczty
Umowa zostanie wysłana listem na wskazany adres w Polsce lub zagranicą. Podpisane przez Państwa dwa egzemplarze Umowy wraz z kserokopią dokumentu tożsamości proponujemy przesłać listem poleconym na adres biura maklerskiego.
 • osobiście
Umowa zostanie przygotowana do podpisu w oddziale DM. Zapraszamy w godzinach pracy biura do centrali DM BOŚ w Warszawie lub jednego z naszych oddziałów
i otwarcie rachunku Po otrzymaniu dokumentów aktywujemy Umowę Ramową i dostęp do systemu transakcyjnego o czym niezwłocznie poinformujemy drogą mailową. Następnie wystarczy zalogować się do konta i złożyć dyspozycję otwarcia wybranych rachunków inwestycyjnych drogą elektroniczną.

Rachunki są otwierane automatycznie lub w ciągu 24h w dni robocze. Zawarte umowy będą dostępne w wersji elektronicznej w formacie PDF po zalogowaniu do systemu transakcyjnego.

3. Transfer aktywów Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora DM należy przekazać minimalną wpłatę w wysokości 1.000 PLN (limit wpłat nie dotyczy rachunku IKE i IKZE ) lub papiery wartościowe o tej wartości, aby rozpocząć inwestowanie.

Tags: , , ,

Subskrypcja

Podoba Ci się ten artykuł? Dołącz do subskrybentów bloga, a otrzymasz więcej tego rodzaju treści.

komentarze 2

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. InwestMAN pisze:

  Macieju,
  nie piszesz, że to wszystko nie jest warte zachodu, bo limit wpłat na IKZE jest minimalny – mniej niż 5 tysięcy.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Top
SIMPLE SIDE TAB