PPE, PPK, IKE, IKZE, fundusze inwestycyjne

Co za ulga!

sheep-235873

W życiu pewne są tylko śmierć i podatki. Wszyscy znamy ten cytat z Benjamina Franklina.  Nie da się uniknąć płacenia podatków, jednak można ograniczyć daninę płaconą fiskusowi. A czasami nawet trzeba – wtedy, gdy ta danina jest zbyt duża i gdy uniknięcie jej może być dla nas kwestią niemal życia i śmierci.

Większość ulg podatkowych ma tę wadę, że aby z nich skorzystać to trzeba wydać pieniądze: na internet, na dzieci, na mieszkanie i tak dalej. Od 2012 roku jest w naszym kraju oferowana ulga, z której można skorzystać bez wydawania ANI GROSZA, bo wystarczy… PIENIĄDZE ODŁOŻYĆ, zaoszczędzić lub częściej przenieść już posiadane oszczędności na…

IKZE – CO ZA ULGA!

IKZE to wyjątkowo atrakcyjny sposób ograniczenia daniny dla fiskusa.  Problem z IKZE polega jednak na tym, że bardzo mało osób rozumie system ulg podatkowych, jakie oferuje ten produkt. Dotyczy to nie tylko klientów ale także większości profesjonalistów – pracowników TFI, banków, firm ubezpieczeniowych, itp.

Od wielu lat prowadzę szkolenia z zakresu funduszy inwestycyjnych oraz właśnie IKE i IKZE. I wiem, na podstawie kilku lat doświadczeń, że najwięcej wątpliwości i przekłamań dotyczy właśnie tego ostatniego rozwiązania.

Podstawowa trudność wynika z tego, że większość z nas ma problem ze zrozumieniem kwestii związanych z podatkiem Belki w IKZE oraz korzyści wynikających z odpisu podatkowego.

Zacznę może od tego pierwszego.

W IKZE ulga w podatku Belki jest bezwarunkowa! Nie musisz czekać aż do emerytury (do 65 roku życia) aby uniknąć tego podatku. Twoje zyski z inwestowania na giełdzie będą wolne od tego podatku nawet po roku inwestowania!

Kiedy mówiłem o tym na szkoleniach, szczególnie dla agentów ubezpieczeniowych, którzy nie lubili tego produktu (źródłem tej niechęci jest prowizja od sprzedaży IKE i IKZE, 5-10 razy niższa od prowizji przy sprzedaży polis ubezpieczeniowych), bardzo często słyszałem głosy oburzenia, czasami pojawiał się nawet uśmieszek politowania na niektórych twarzach: Co pan gada? Jest jeszcze gorzej, bo podatek jest płacony od całej kwoty wypłaty, a nie tylko od zysków. Co bardziej złośliwi i bojowo nastawieni, dodawali: Podatek zapłacę nawet wtedy, gdy mam stratę! My takiego kitu nie będziemy sprzedawać naszym klientom (aż tak skrajne opinie, na szczęście, należały do rzadkości).

Zakładam, że część z Was może mieć podobną wątpliwość. Dlatego zacznę od niewielkiego wstępu, od tego jakie modele podatkowe są stosowane na całym świecie, w tym w Polsce.

Kilka słów o modelach podatkowych

Posłużę się przykładem. Załóżmy, że pracujesz na etacie i płacisz podatek według najniższej stawki podatkowej – 18%. Przypuśćmy, że postanowiłeś odłożyć część pensji w formie oszczędności, w kwocie 820 zł. Od tej kwoty Twój pracodawca potrącił w Twoim imieniu 18% podatku PIT, czyli Twój pierwotny dochód (brutto) wyniósł 1000 zł.

Bez tytułu

Postanawiasz zainwestować te 820 zł w jednostki uczestnictwa funduszu akcji na 10 lat. Potrącony podatek PIT z wynagrodzenia brutto to pierwszy moment opodatkowania Twoich pieniędzy. Zainwestowałeś te pieniądze na 10 lat a fundusz akcji przyniósł Ci 400% zysku.  Obliczmy Twój dochód: 4 × 820 zł = 3 280 zł.  Decydujesz się wypłacić pieniądze. W związku z tym fiskus zażąda od Ciebie drugiej daniny od tych samych pieniędzy – 19% od 3280 zł, czyli 620 zł. Po odjęciu kwoty podatku od 4100 zł (wyjściowej kwoty 820 zł plus 3 280 zł zysku netto), otrzymasz na rękę 3 480 zł.

Wszystko jasne? Ufam, że tak.

Powyższy model podatkowy jest określany symbolem TTE (T to skrót od angielskiego TAX, E – EXEMPT), czyli T – opodatkowana wpłata (PIT), T – opodatkowane zyski z inwestowania (Belka), E – wolna od podatku PIT wypłata.

BARDZO WAŻNE: w modelu TTE Twój dochód  jest opodatkowywany dwa razy. Jeżeli trzymasz oszczędności na tradycyjnym depozycie bankowym, w jednostkach uczestnictwa funduszy to właśnie fiskus każe Ci płacić dwa razy od tych samych pieniędzy.

Model podatkowy w IKZE

Teraz możemy przejść do wyjaśnienia modelu podatkowego w IKZE.

Jeżeli te same 820 zł  zainwestujesz w jednostki uczestnictwa funduszu akcji w opakowaniu IKZE, to w połowie przyszłego roku fiskus przeleje na Twoje konto 180 zł podatku, jaki został potrącony z Twego wynagrodzenia w roku dokonania wpłaty. Jeżeli tę kwotę wpłacisz na IKZE, to de facto będziesz dysponował kwotą 1000 złotych do zainwestowania, czyli więcej niż w przypadku pierwszym. Zgadza się? Przyjmuję, że potwierdzasz.

Bez tytułu1

Przy założeniu osiągnięcia takiego samego zysku w okresie 10 lat – 400%, na koniec tego okresu będziesz dysponował kwotą 5 000 zł. Jeżeli złożysz dyspozycję wypłaty pieniędzy przed 65 rokiem życia (uzyskania większych ulg podatkowych), będziesz musiał uwzględnić kwotę wypłaty w zeznaniu podatkowym składanym za dany rok (dodać ją do dochodów z pozostałych źródeł) i zapłacić podatek na zasadach ogólnych. Jeżeli będzie to najniższa skala, oddasz fiskusowi 18% z 5 000 zł zysku, czyli 900 zł. Tym samym kwota netto , po wszystkich daninach dla fiskusa, wyniesie 4 100 zł.

Porównajmy tę kwotę do kwoty netto na zwykłym rejestrze w funduszu akcji (3 480 zł). Będzie wyższa o 620 zł, czyli o równowartość zapłaconego podatku Belki.

Jakim symbolem określany jest model obowiązujący na IKZE? EET, czyli E – wpłata wolna od podatku PIT (dzięki temu, że otrzymaliśmy zwrot podatkowy, który zainwestowaliśmy w IKZE), E– brak podatku Belki, T – opodatkowana wypłata.

Teraz możemy przejść do wyjaśnienia źródła nieporozumień związanych z IKZE.

Większość z nas nie wyobraża sobie  modelu, jaki funkcjonuje w bardzo wielu krajach, który na PIERWSZY RZUT oka wydaje się niezwykle restrykcyjny.

Ten model jest określany symbolem ETT.  Powinieneś już sam wiedzieć, jak go rozszyfrować: E – wpłata wolna od podatku PIT, T – opodatkowane zyski z inwestowania, T – wypłata opodatkowana podatkiem PIT.

Gdy prezentuję ten model na szkoleniach, zawsze słyszę na sali niemal powszechny pomruk oburzenia i, chwilę później, chóralny okrzyk: ALE ZDZIERSTWO (!). To niemożliwe aby fikus tak strzygł inwestorów, opodatkowywał zyski z inwestycji, a od kwoty jaka zostanie żądał podatku PIT.

„ZDZIERSTWO”, „SKANDAL”, „W jakim kraju obowiązują takie przepisy”?

Jaka była moja odpowiedź na tak emocjonalną reakcję uczestników szkolenia? Odpowiadałem mniej więcej w ten sposób: Co prawda w Polsce nie ma takiego systemu, ale jest system równie restrykcyjny. Uczestnicy nie dawali mi wiary: To niemożliwe. Gdzie i jak?

Powróćmy do rachunków

Do obliczenia kwoty netto, po 10 latach skutecznego inwestowania 1000 zł w modelu ETT.

Bez tytułu2

Przed pobraniem podatku, po 10 latach, będziemy mieli na rachunku kwotę 5 000 zł, z czego 4 tys. będą naszymi zyskami. Na początek fiskus zabierze nam 19% z tej kwoty (760 zł) – podatek Belki. Zostanie nam zysk po opodatkowaniu (3 240 zł) oraz pierwotny kapitał (1000 zł). Skoro jest to model ETT, to fiskus przystrzyże nas ponownie, tym razem podatkiem PIT, w skali 18%. Zabierze nam kolejne 760 zł i po tym podwójnym strzyżeniu,

zostaje nam na koncie kwota netto 3 480 zł – TAKA SAMA JAK NA TRADYCYJNYM SPOSOBIE OSZCZĘDZANIA.

O co w tym wszystkim chodzi? Skąd taki sam wynik w tak restrykcyjnym modelu jakim jest ETT?

To wynik iluzji jakiej ulegamy przy tradycyjnym opodatkowaniu naszych oszczędności – w modelu TTE. Nie widzimy podwójnego opodatkowania naszych pieniędzy, bo najczęściej (gdy jesteśmy zatrudnieni na etat), pracodawca potrąca podatek PIT w naszym imieniu i nie widzimy tego podatku. Po drugie moment płacenia obu podatków jest od siebie odległy w czasie – opodatkowanie wynagrodzenia i opodatkowanie zysków z inwestowania tych pieniędzy. Natomiast w modelu ETT oba podatki są pobierane jednocześnie.

Zwróć więc uwagę na to, że model TTE – jaki obowiązuje na zwykłej lokacie bankowej lub tradycyjnym rejestrze w funduszu inwestycyjnym, jest równoważny z modelem ETT, jakiego nie ma w Polce, a który na podstawie moich doświadczeń szkoleniowca, wydaje się większość osób skrajnie restrykcyjny.

Różne konfiguracje, różne korzyści

Przy analizie modelu EET na IKZE należy zwrócić uwagę na dodatkową kwestię związaną ze skalą podatku PIT – płaconą w momencie wnoszenia wpłat na konto i w chwili dokonywania wypłaty.

  1. Przeprowadzona przeze mnie analiza zakładała taką samą skalę podatku przy odpisie (wpłatach) i przy wypłatach – 18/18. Mogą też wystąpić inne konfiguracje.

  2. Konfiguracja najmniej korzystna – odpis podatku według skali 18%, a opodatkowanie wypłaty według skali 32%. Wtedy ulga w podatku Belki może być w pełni zniesiona przez wyższą skalę podatkową przy wypłacie, a nawet inwestor może być stratny w porównaniu z model TTE (jaki jest na IKE) – jeżeli jego zyski będą niskie a tym bardziej gdy poniesie stratę.

  3. Sytuacja podobna do przypadku 18/18, to 32/32. Czyli jesteś w drugiej skali podatkowej w momencie dokonywania wpłat (odliczasz od podatku 32%) i odprowadzasz podatek przy zwrocie pieniędzy z IKZE według takiej samej skali 32%.

  4. Sytuacja, w której oprócz ulgi w podatku Belki, zarabiasz dodatkowo na różnicy w opodatkowaniu: 32% odpis, 18% podatek przy wypłacie. To bardzo rzadki przypadek.

  5. Podwójna ulga podatkowa: przy wypłacie pieniędzy z IKZE zyskujesz prawo do podatku ryczałtowego – według skali 10%. Tak więc twój dodatkowy dochód (dodatkowa ulga w stosunku do ulgi w podatku Belki) może wynikać z różnic: 18/10, 19/10 lub 32/10.

Jakie warunki musisz spełnić aby uzyskać prawo do podwójnej ulgi podatkowej w IKZE?

Dokonywać wpłat na IKZE przez co najmniej 5 dowolnych lat kalendarzowych i mieć ukończone 65 lat.

MUSISZ WIEDZIEĆ: JEŻELI W TYM ROKU OSIĄGASZ DOCHÓD, KTÓRY ROZLICZASZ WEDŁUG SKALI 32%, TO W KAŻDYM WARIANCIE ZYSKUJESZ NA OPAKOWANIU  IKZE. TWOJA KORZYŚĆ MINIMUM TO ZYSKI WOLNE OD PODATKU BELKI. KORZYŚĆ POTENCJALNA – RÓŻNICA W SKALI PODATKOWEJ (32/10).

 

JAKA ULGA?

Tegoroczny limit wpłat na IKZE  wynosi 4866 zł.  Jeśli wpłacisz maksymalną wartość, czyli 4866 zł i wskażesz dokonanie wpłaty na IKZE (w specjalnej rubryce) w zeznaniu PIT za 2016 rok to fiskus zwróci Ci 876 zł (jeśli płacisz 18 proc. podatku) lub 1557 zł przy progu podatkowym 32 proc.

 

POZOSTAŁE KORZYŚCI

Bez obaw o treść umowy zapisaną małą czcionką

 Jakich warunków nie mogą narzucić nam instytucje finansowe oferujące IKZE? Po pierwsze nie ma „przymusu” stałego odkładania pieniędzy – dopłacania składek w określonej wysokości, z określoną częstotliwością. Przykładowo, podpisując umowę ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym (którą możemy nazwać pozaustawowym planem emerytalnym) zobowiązujemy się do regularnego opłacania składek i tylko w wyjątkowych sytuacjach ubezpieczyciel godzi się na czasowe zawieszanie dopłat do planu. Natomiast korzystając z oferty IKZE – niezależnie od tego jaka instytucja finansowa nam ją zaoferuje, nie mamy obowiązku regularnego wnoszenia składek, a to oznacza, że w dowolnie określonym czasie możemy przerwać ich opłacanie. Co więcej, my w ogóle nie musimy deklarować, że będziemy kiedykolwiek i cokolwiek dopłacać; podpisujemy umowę, wpłacamy początkowy kapitał i to wszystko.

Gdy myślimy o oszczędzaniu na dodatkową emeryturę, naszą podstawową obawą jest ta, że w przyszłości, na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń, nie będzie nas stać na dopłacanie nowych środków, a wówczas instytucja finansowa obciąży nas dodatkowymi opłatami pomniejszającymi wartość środków już odłożonych. Takich obaw nie musisz mieć przy wyborze IKZE.

Pod Twoją pełną kontrolą

Co jeszcze otrzymamy w IKZE, a co jest niedostępne w pozaustawowych planach emerytalnych? Zdarza się, niestety zbyt często, że podpisując umowę na świadczenie jakiejś usługi, niekoniecznie finansowej, wszystko wygląda nadzwyczaj atrakcyjnie a później okazuje, się, że nasze oczekiwania nie są wypełniane w takim zakresie w jakim się spodziewaliśmy lub w jakim obiecał nam sprzedawca. I co wówczas? Rozczarowani, zdegustowani, czasami wściekli, chcemy zmienić oferenta danej usługi i …  nierzetelna firma każe nam słono zapłacić za nasze odejście.

Obawiasz się takiej sytuacji? Domyślam się, że tak. Możliwość ciągłej kontroli to jedno z naszych podstawowych oczekiwań jakie mamy w stosunku do instytucji finansowych. I najlepiej, aby nasza kontrola była podwójna; po pierwsze  możliwość  bieżącej oceny jakości oferowanej nam usługi, a po drugie, gdy stwierdzimy jakiekolwiek nieprawidłowości lub niższą w stosunku do innych jakość produktu, możliwość zmiany oferenta bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat.

W związku z powyższym, naturalnym jest pytanie: Czy w IKZE wybrana przez Ciebie firma zarządzająca może utrudniać rezygnację z jej usług? I tutaj czeka kolejna miła niespodzianka. Utrudnienia mogą być stosowane tylko przez okres 12-tu miesięcy od momentu podpisania umowy – w formie opłaty „karnej” obciążającej naszą wypłatę. W przypadku planu emerytalnego to bardzo krótki okres czasu. Zazwyczaj będziemy oszczędzać w IKZE  kilkadziesiąt lat, lub co najmniej kilka.

Bezpośredni transfer środków

 Przyjrzyjmy się teraz jak Twoja kontrola wygląda w praktyce. Jeżeli po upływie 12-tu miesięcy od zawarcia umowy postanowisz zmienić instytucję zarządzającą to podpisujesz umowę z nową firmą, a dotychczasowy zarządzający będzie musiał przenieść całość Twoich oszczędności do nowowybranego podmiotu: nie tylko wpłacone składki ale także zyski (lub odsetki) jakie do tego czasu zostały przez tę instytucję wypracowane (doliczone do twojego konta).

To bardzo ważny przywilej IKZE w stosunku do „zwykłej” lokaty bankowej lub „zwykłej” polisy ubezpieczeniowej. Deponując pieniądze w banku, na lokacie, zawieramy umowę na określony termin na określonych zasadach. W tej umowie zobowiązujemy się, że nie zażądamy zwrotu pieniędzy przed upływem określonego czasu, np. przed upływem 3 lat (przy lokacie zawieranej na okres 3 lat), a bank zobowiązuje się, że zwróci nam pieniądze powiększone o odsetki. Jeżeli jednak z jakichś przyczyn będziemy zmuszeni do wypłaty pieniędzy wcześniej, bank nas „ukarze” w ten sposób, że zwróci nam jedynie „czysty” kapitał – bez żadnych odsetek. Jeszcze bardziej restrykcyjne warunki są nam oferowane w polisach ubezpieczeniowych: firma ubezpieczeniowa, jeżeli zażądamy wypłaty przed okresem, na który została zawarta umowa (umowa często dotyczy okresu 10-ciu, 20-tu lat) zwraca nam tylko niewielką część wpłaconego kapitału.

Gromadząc środki na dodatkową emeryturę w IKZE już po okresie 12 miesięcy od podpisania umowy będziesz mógł dokonać zmiany oferenta bez ponoszenia żadnych opłat z tego tytułu.

Z możliwością bezkosztowej zmiany firmy zarządzającej wiąże się jeszcze jedna ważna korzyść IKZE. Otóż, gdyby nawet udałoby nam się podpisać umowę z instytucją finansową w taki sposób, że zapewnimy sobie możliwość wypowiedzenia umowy bez żadnych finansowych konsekwencji, to zmieniając instytucję finansową nie możemy zażądać bezpośredniego przeniesienia środków do nowowybranego podmiotu. Najpierw wypłacamy środki na bieżące konto bankowe i po ich otrzymaniu, podpisujemy umowę z nowym podmiotem dokonując wpłaty na rachunek tej instytucji. W IKZE, przy zmianie oferenta, środki są przenoszone bezpośrednio – w formie tzw. wypłaty transferowej.

W IKZE nie tylko możesz zmienić podmiot zarządzający bez ponoszenia żadnych kosztów, ale także firma, z której usług rezygnujesz jest zobowiązana dokonać bezpośredniego przeniesienia środków do nowowybranej instytucji.

Płynność

Zastanów się co jeszcze mogłoby się spodobać w planie emerytalnym, albo co nam zazwyczaj przeszkadza i utrudnia podjęcie decyzji, a następnie sprawdźmy czy także w tym względzie IKZE pozytywnie Cię zaskoczy.

Większość osób zdaje sobie sprawę, że oszczędzanie na dodatkową emeryturę jest konieczne. Jednak często nie godzimy się na to, aby oszczędności wpłacać do wyspecjalizowanych produktów – nastawionych na długoterminowe oszczędzanie. Dlaczego? Jedną obawę już rozpatrzyłem: przed tym, że w przyszłości nie będzie Ciebie stać na opłacanie dodatkowych składek. Ale jest też dodatkowa, równie silna obawa: o brak bieżącego dostępu do środków. Zadajemy sobie proste pytanie: A co z nagłymi nieprzewidywalnymi wydatkami, które mogą okazać się dużo ważniejsze od dodatkowej emerytury?  Jest ono  naturalne, wręcz oczywiste. Obawiamy się sytuacji, gdy np. zostaniemy bez środków do życia, a także tego, że będziemy potrzebować większej kwoty pieniędzy na jakiś ważny wydatek a pieniądze w planie emerytalnym będą zablokowane.

Czy Ty również masz podobne wątpliwości i opory przed korzystaniem z wyspecjalizowanych planów emerytalnych?  Uważasz, że w okresie, gdy będziesz już skazany na emeryturę z systemu obowiązkowego, warto mieć dodatkowe środki?  Wolisz jednak oszczędności trzymać na tradycyjnych formach lokat, np. na trzymiesięcznym depozycie bankowym lub funduszu inwestycyjnym, bo lepiej mieć zawsze pieniądze pod ręką, tak na wszelki wypadek?

Jeżeli  na powyższe pytania odpowiesz twierdząco, to jestem przekonany, że należysz do większości. Ale bez obaw.  Wiedz, że jeżeli dokonasz pierwszej wpłaty na rachunek IKZE, np. 2000 zł. to nie tylko nie będziesz miał obowiązku dopłacać do swojego prywatnego planu emerytalnego określonych składek z określoną częstotliwością, szczególnie w okresach, gdy nie będzie Cię na to stać, ale także w razie nagłej potrzeby będziesz mógł wycofać środki. Co więcej, jeżeli żądanie wypłaty złożysz po upływie 12 miesięcy od podpisania umowy to zostanie ci zwrócona całość pieniędzy – nie będziesz obciążony żadnymi opłatami karnymi za nielojalność, podobnie jak przy wypłacie transferowej (przy żądaniu dokonania przeniesienia środków do innej firmy).

Może, w tym miejscu, powstać pytanie: – Co to za plan emerytalny, skoro w każdej chwili, bez żadnych konsekwencji, można z niego wypłacić środki? Konsekwencje poniesiemy, ale niezbyt wysokie. Jeżeli zażądasz wypłaty środków z planu przed przed 65 rokiem w IKZE to będziesz musiał odprowadzić od kwoty zwrotu podatek dochodowy (ale uchronisz zyski przed podatkiem Belki).

Zwróć uwagę, że:

 jeżeli oszczędzasz na dodatkową emeryturę bez ulgi w podatku Belki to de facto godzisz się na znaczące ograniczenie efektywności planu. Co więcej brak ulgi nie chroni cię przed podjęciem zbyt pochopnej decyzji o zerwaniu planu emerytalnego – przed skonsumowaniem gromadzonych oszczędności zanim przejdziesz na emeryturę.

Plan nie aż tak emerytalny

Rozważmy jeszcze raz decyzję w sytuacji, gdy nie jesteś pewny czy uda ci się zachować konsekwencję: oszczędzać przez kilkadziesiąt lat bez dokonania jakiejkolwiek wypłaty. Spróbuj przemodelować swoje pierwotne podejście do IKZE – gdy nie znałeś jeszcze wymienionych cech obawiając się „emerytalnego” charakteru tego produktu.  Pamiętaj, że korzystając z IKZE, niezależnie od Twoich obaw i celów oszczędzania, niczym tak naprawdę nie ryzykujesz: nie bierzesz na siebie zobowiązania ciągłego finansowania planu a także nie blokujesz sobie prawa do wypłaty środków w dowolnie wybranym momencie.

 Należy również dodać, że wypłacając środki w całości przed uzyskaniem wieku 65 lat, będziesz mógł w każdej chwili rozpocząć oszczędzanie od nowa, dając sobie jeszcze jedną szansę na ulgę podatkową i na lepszą emeryturę; niestety dość powszechna jest zupełnie nieprawdziwa opinia o tym, że zamykając IKZE zbyt wcześnie, tracimy prawo do ponownego założenia konta emerytalnego.

PODSUMUJMY

Osoba oszczędzająca w IKZE korzysta z podwójnej ulgi podatkowej. Po pierwsze, nie zapłaci podatku od zysków kapitałowych;ulga w IKZE jest bezwarunkowa, czyli nie zapłacimy wspomnianego podatku nawet wówczas, gdybyśmy musieli sięgnąć po gromadzone środki znacznie wcześniej niż przed osiągnięciem wieku 65 lat.

Po drugie, wpłaty wnoszone na IKZE odpisujemy od podstawy opodatkowania podatkiem PIT. Wpłacając do końca roku na IKZE równowartość 120% przeciętnego wynagrodzenia (maksymalny dopuszczalny roczny limit wpłat) otrzymamy zwrot zapłaconego od tej kwoty podatku: 18%, 19% lub nawet 32%.

Ta druga ulga podatkowa ma dla nas podwójne znaczenie. Po pierwsze – zachęca nas do corocznej wpłaty na cele emerytalne. Przykład IKE pokazuje, że sama świadomość konieczności oszczędzania na cele emerytalne to za mało, bo jedynie na 30% kont są wnoszone coroczne wpłaty. W IKZE otrzymujemy więc dodatkową motywację: zwrot podatku PIT. Po drugie – istnieje mechanizm, który zniechęca nas przed zbyt wczesną wypłatą środków na inne cele. Jeżeli bowiem wypłacisz oszczędności z konta IKZE przed osiągnięciem 65 lat, to zwrócisz ulgę podatkową w pełnej wysokości, czyli według skali podatkowej obowiązującej w momencie dokonywania zwrotu. Co więcej, z podatku będziesz musiał rozliczyć się sam: instytucja finansowa zarządzająca Twoimi środkami dokona zwrotu całości środków na Twoje konto, a Ty będziesz zobowiązany do wykazania tej kwoty w rozliczeniu podatkowym i opłacenia podatku.

Jeżeli natomiast zachowasz konsekwencję w corocznym dokonywaniu wpłat i jeżeli zlecenie wypłaty złożysz po 65. roku życia, to instytucja finansowa potrąci z Twoich środków podatek ryczałtowy w wysokości 10%. W tym momencie skonsumujesz drugą ulgę: zarobisz na różnicy między stawką podatku przy odpisie (18, 19 lub 32%), a stawką podatku przy wypłacie (10%).

*****

A może chciałbyś założyć IKZE w formie funduszy inwestycyjnych?

ROZPOCZĘCIE NASZEJ WSPÓŁPRACY JEST BARDZO PROSTE

Wystarczy abyś miał pod ręką dowód osobisty, numer konta bankowego, z którego masz zamiar dokonać pierwszej wpłaty (min. 100 zł) oraz telefon komórkowy.

Nie musisz czekać na kuriera, który przyjedzie z umową albo składać wizyty oddziale banku lub biurze maklerskim żeby podpisać umowę. Wszystkie czynności związane z zawarciem umowy dokonasz online. Wystarczy że wypełnisz formularz rejestracji (zajmie ci to 2 minuty) i już możesz składać zlecenie oraz opłacić je przez internet ze swojego konta w dowolnym banku. Potrzebujesz jedynie telefonu komórkowego do autoryzacji zleceń przez SMS.

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego otrzymasz wiadomość SMS z loginem i tymczasowym hasłem dostępu. Przy pierwszym logowaniu zostaniesz poproszony o zmianę hasła – na tym etapie rejestracja będzie już zakończona i będziesz mogła/mógł w pełni korzystać z możliwości inwestycyjnych w funduszach Skarbiec w opakowaniu IKZE.

<<  ZAŁÓŻ IKZE W FUNDUSZACH SKARBCA >>

MOJA PRYWATNA PROMOCJA DO KOŃCA ROKU

Jeżeli otworzysz rachunek IKZE w funduszach Skarbiec (poprzez poprzez powyższy link afiliacyjny) i wpłacisz na niego co najmniej 1000 zł do końca br,  otrzymasz  moją książkę wyjaśniającą w szczegółach czym są IKE i IKZE (III Filar Twojej Emerytury), imienną dedykacją. Wystarczy abyś wysłał(a) maila na adres: maciej@rogala.pl z odpowiednią informacją.

20160423_204016

 

Tags: , ,

Subskrypcja

Podoba Ci się ten artykuł? Dołącz do subskrybentów bloga, a otrzymasz więcej tego rodzaju treści.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Top
SIMPLE SIDE TAB